Søndagskveld på Scansat 13.sept.2020 kl. 20.00 med Helge Larsen Sand