Scansat banker kanskje på din dør i sommer med flotte gaver på lur.

Scandinavian Satellite Radio reiser med programposten Scansat banker på. Dette er et konsept der vi reiser hjem privat til lyttere av radioen, og har sending med konkurranse direkte fra vedkommende sitt hjem. Her blir det mange flotte gaver å vinne.

I denne forbindelsen søker vi små og store bedrifter som bidragsytere i form av gevinster til deltagere. Vi ser stor reklameverdi i ytelsen da det er en populær begivenhet og produktene vil bli markedsført over hele landet.

Ønsker du/dere å bidra så ta kontakt:
Tlf. 928 49 258 / e-post: post@scansat.no

Tilbake med programmet etter Koronavirus (COVID-19) smitte er over