Scandinavian Satellite Radio reiser med programposten Scansat bilen på tur i sommer 15 august

Scandinavian Satellite Radio reiser med programposten Scansat bilen på tur Dette er et konsept der vi reiser å møter lytterene til Scansat privat på veien.

Radioen, har og sending med konkurranse direkte med studio i Stavanger der  lytteren finner oss . Her blir det mange flotte gaver å vinne.

I denne forbindelsen søker vi små og store bedrifter som bidragsytere i form av gevinster til deltagere. Vi ser stor reklameverdi i ytelsen da det er en populær begivenhet og produktene vil bli markedsført over hele landet.

Ønsker du/dere å bidra så ta kontakt:
Tlf. 928 49 258 / e-post: post@scansat.no