Fra arkivet til Scansat Radio.
På lytter-cruice til Amsterdam / Kiel